เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 

10  ส.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ เจริญสุข ซอย 5 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โครงการจัดงานวันแม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการจัดงานวันแม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 1/2565 นม ยู เอช ที ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.2565 - 31 ส.ค.2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยอุดมเดช ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลฟากห้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565 ซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิด CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์สำหรับขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุตามโครงการสืบสานประเพณีในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู Asphaltic Concrete ซอยรัชตะวิถี ๑๐/๒ หมู่่ที่ ๑, ซอยรัตะวิถี ๒ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มิ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 1/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565 ซื้อยางรถโดยสารส่วนบุคคล 40-0051 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลฟากห้วย หมู่ที่ 3-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ลงคลองพรหมโหด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง