เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 

27  มี.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสวนอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลฟากห้วย เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มี.ค. 2566 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3219 สระแก้ว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู Asphaltic Concrete ซอยพรหมราช 1 หมู่ที่ 9 บ้านเจริญสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2566 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8463 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการรับรองและพิธีการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
10  มี.ค. 2566 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิม) ซอยพรหมราช 22 หมู่ที่ 5 บ้านทดเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มี.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู Asphaltic Concrete ซอยรัชตะวิถี 10/1 หมู่ที่ 1 บ้านฟากห้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.พ. 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม)ปีการศึกษา 2/2565 ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.2566 - 24 มี.ค.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านฟากห้วย บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.พ. 2566 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม)ปีการศึกษา 2/2565 ระหว่างวันที่ 1 ก.พ 2566-28 ก.พ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566 จ้างโครงการปรับปรุงป้ายหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลฟากห้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9550 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox S250) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566 จ้างโครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศาลาประชาคมและบริเวณโดยรอบศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง