hacked by TurkHackTeam Anka - UnderGround - Turan -Dirilis Timleri 18 March operationมกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 ธันวาคม 2562


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

"ลอยกระทง โจงกระเบน" 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตำบลฟากห้วย 
     
ประกาศเทศบาลตำบลฟากห้วย เรื่องรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศผู้ชนะ โครงการติดตั้งระบบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านไทรทม ประจำปีงบประมา...     จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงาน...     จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านม่วงเจริญ สายมาวงเจริญการเก...     จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง
รถชำระค่าไฟฟ้า​ มาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.บุรีรัมย์​ มาให้บริการประชาชนตำบลเมืองฝาง​ สำหร...     จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภ...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็...     จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต...     จำนวนผู้เข้าชม 173 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 168 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านไทรทม ตำบลสระทอง อำเภอห...     จำนวนผู้เข้าชม 165 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ....     จำนวนผู้เข้าชม 179 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเทวาธิราช6-อุดมเดช5) หมู่ที่ 8 ตำบลฟากห้วย
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายเทวาธิราช6-อุดมเดช5) ตำบลฟา่กห้วย
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
   ประกาศเทศบาลตำบลฟากห้วย เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน
   ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1 บ้านเมืองฝาง ตำบลเมืองฝาง
   ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1 บ้านเมืองฝาง ตำบลเมืองฝาง
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1 บ้านเมืองฝาง ตำบลเมืองฝาง
   ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.15
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเทวาธิราช6-อุดมเดช5) หมู่ที่ 8 ตำบลฟากห้วย
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.วังกระแจะ
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายเทวาธิราช6-อุดมเดช5) ตำบลฟา่กห้วย
   ประกาศจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.15 บ้านเมืองฝางเจริญเมือง ตำบลเมืองฝาง
   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 15 บ้านเมืองฝางเจริญเมือง ต.เมืองฝาง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
"ลอยกระทง โจงกระเบน" 2557 ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิธีการทางศาสนพิธีเบื้องต้น   ...
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ...
พัฒนาคลองพรหมโหด ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


 
นายสมาน บูชารัตนชัย
นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย
 
นายศักดิ์พัต เนียมรินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 3.231.212.98
คุณเข้าชมลำดับที่ 810,353 
เทศบาลตำบลฟากห้วย
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Tel : 037-247341  Fax : 037-247341
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.