hacked by TurkHackTeam Anka - UnderGround - Turan -Dirilis Timleri 18 March operationธันวาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 15 ธันวาคม 2562


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
"ลอยกระทง โจงกระเบน" 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิธีการทางศาสนพิธีเบื้องต้น  
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง
พัฒนาคลองพรหมโหด
แจกเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม 57
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557
แจกเบี้ยยังชีพ เดือนกรกฎาคม 57
ประชุมประจำเดือน
พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ตำบลเป็นฐาน : ฟากห้วยโมเดล
โครงการถวายเทียน
งานมหกรรมรวมพลเยาวชนวัยใสฯ ปี2557
ประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมอุทกภัย
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
การประชุมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตำบลฟากห้วย
มอบทุนการศึกษา
ให้กำลังทหาร
ทต.แม่นะ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน
งานสงกรานต์ 2557

 

 
นายสมาน บูชารัตนชัย
นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย
 
นายศักดิ์พัต เนียมรินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 3.231.212.98
คุณเข้าชมลำดับที่ 810,367 
เทศบาลตำบลฟากห้วย
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Tel : 037-247341  Fax : 037-247341
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.