hacked by TurkHackTeam Anka - UnderGround - Turan -Dirilis Timleri 18 March operationกุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563


  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง สายทางข้างคลองจากนานายหวัง-นานายน้อย โหล่ทอง

  ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่การแข่งขันกีฬาประจำตำบล

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โครงการแข่งขันนกีฬาประจำตำบล

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ กองสาธารณสุขและสิ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศ พรบ.ควบคุมอาหารใน

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการสำนักปลัด

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสา

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการสำนักปลัด

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการกองการศึกษา

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นแะเครื่องตัด

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ส่วนกลางกค 201

  ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายสระเก็บน้ำพุกลอยและขุดลอกดินตะกอน หมู่ที่ 2 บ้านปาก

  ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านองหลุ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ต่อไป

 
นายสมาน บูชารัตนชัย
นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย
 
นายศักดิ์พัต เนียมรินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.221.149
คุณเข้าชมลำดับที่ 924,369 
เทศบาลตำบลฟากห้วย
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Tel : 037-247341  Fax : 037-247341
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.