hacked by TurkHackTeam Anka - UnderGround - Turan -Dirilis Timleri 18 March operationกุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563


  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 6 (จากถนนสาย 3

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 (จากถนน ค.ส.ล. - บ้านนายสนม ศรีพร

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางน้ำอ้อย การเพียร - ที่

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคลองกลาง หมู่ที่ 3 (จากสามแยกบ้านผู้ใหญ่ - บ้านน

  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเทคสล.ทับผิวทางเดิม ม.1 บ้านเมืองฝาง ต.เมืองฝาง

  ประกาศจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเทคสล.ทับผิวทางเดิม ม.14 บ้านทุ่งสีดา ตำบลเมืองฝาง

  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 3

  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1

  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 2

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างฝายน้ำล้นจุดคลองยางหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.15 บ้านเมืองฝางเจริญเมือง ตำบลเมืองฝาง

  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 15 มีนาคม 2562

  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 23 มกราคม 2562

  ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมา

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ต่อไป

 
นายสมาน บูชารัตนชัย
นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย
 
นายศักดิ์พัต เนียมรินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.233.221.149
คุณเข้าชมลำดับที่ 924,568 
เทศบาลตำบลฟากห้วย
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Tel : 037-247341  Fax : 037-247341
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.