เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลฟากห้วย จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : ประกาศเทศบาลฟากห้วย จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ