เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
 


มอบป้ายโครงการบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สุขใจ


วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

นายอุเทน พิมพิสาร นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย นายศักดิ์พัต เนียมรินทร์ ปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย พร้อมด้วยคณะ และนายสมบัติ เพ็งรอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 นายสุวัฒน์ สีใส ผู้ใหญ้บ้านหมู่ที่ 2 ร่วมมอบป้ายโครงการบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สุขใจ ในเขตเทศบาลตำบลฟากห้วย จำนวน 3 หลัง

2022-07-27
2022-07-26
2022-07-12
2022-04-19
2022-03-15
2022-01-24
2022-01-14
2022-01-13
2022-01-11
2022-01-10