เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกล การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. [ 27 มิ.ย. 2565 ]65
2 การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]124
3 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 18 ม.ค. 2565 ]212
4 ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ..2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]204
5 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 4 พ.ย. 2564 ]198
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ต.ค. 2564 ]81
7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 ต.ค. 2564 ]82
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 ต.ค. 2564 ]75
9 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 ต.ค. 2564 ]55
10 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 4 ต.ค. 2564 ]54
 
หน้า 1|2|3|4