เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]60
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]66
3 ประกาศผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]59
4 ประกาศผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]57
5 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกล การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. [ 27 มิ.ย. 2565 ]134
6 การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]204
7 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 18 ม.ค. 2565 ]328
8 ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ..2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]267
9 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]21
10 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 4 พ.ย. 2564 ]268
 
หน้า 1|2|3|4