เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
 


ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคในครัวเรือน


วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายอุเทน พิมพิสาร นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย

นายสว่าง แก้วโกมล รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย

ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 19 ได้นำน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชน

ที่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคในครัวเรือน หมู่ 4 ตำบลฟากห้วย

2022-07-27
2022-07-26
2022-07-12
2022-04-19
2022-03-15
2022-01-24
2022-01-14
2022-01-13
2022-01-11
2022-01-10