เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีในวันเข้าพรรษา ประจำปี2565


วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

( ตั้งแต่เวลา 07.50 ถึง 15.00 น. )

นายอุเทน พิมพิสาร นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทั้งสองเขต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง คณะครูและประชาชน ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีในวันเข้าพรรษาประจำปี2565

แห่เทียนพรรษาพร้อมสังฆทานถวายแก่ 9 วัด ดังนี้

1. วัดหนองผักบุ้ง

2. วัดหนองคูราษฎร์บำรุง

3. วัดชนะไชยศรี ( วัดเกาะ )

4. สำนักปฎิบัติธรรมรวมญาติเจริญโพธิธรรม

5. วัดกุดแต้

6. สำนักสงฆ์เทพย์นวลทิพย์

7. วัดสวนอุดม ( ปากั้ง )

8. ที่พักสงฆ์บุ่งแคน

9. สำนักสงฆ์อริยสัจวัฒน์บวร

2022-07-27
2022-07-26
2022-07-12
2022-04-19
2022-03-15
2022-01-24
2022-01-14
2022-01-13
2022-01-11
2022-01-10