เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
 


โครงการบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สุขใจ


วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

นายอุเทน พิมพิสาร (นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย)

พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย

ร่วมกับ พล.ต.ชาลี ไกรอาบ ผบ.มณฑลที่ 19

สภ.อรัญประเทศ,ประปาส่วนภูมิภาค,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

เข้าร่วมโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

จำนวน 3 หลัง ดังนี้

1). นางสำรวย ศรีตาเวณ

- บ้านเลขที่336 หมู่2 เวลา 11.00 น.

2). นายสมชาย ลาดนอก

- บ้านเลขที่19 หมู่9 เวลา 13.30 น.

3). นางรัชนี พิมพิสาร

- บ้านเลขที่106 หมู่9 เวลา 14.00 น.

2022-07-27
2022-07-26
2022-07-12
2022-04-19
2022-03-15
2022-01-24
2022-01-14
2022-01-13
2022-01-11
2022-01-10