เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
 


วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เนื่องจากโรงเรียนได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ทางเทศบาลตำบลฟากห้วย นำโดย นายอุเทน พิมพิสาร (นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย) นางสุรีย์พร บุญสร้าง (รองปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย)


เนื่องจากโรงเรียนได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก

 ทางเทศบาลตำบลฟากห้วย 

นำโดย นายอุเทน พิมพิสาร (นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย)

นางสุรีย์พร บุญสร้าง รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯเขต1 เขต2 ได้นำทั้งของกินของเล่นของใช้และอื่นๆมามอบแจกให้กับเด็กๆทุกคนในวันเด็ก

2023-08-31
2023-07-06
2023-06-26
2023-06-09
2023-06-06
2023-06-03
2023-05-31
2023-05-22
2023-03-18
2023-02-03