เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่หมู่ 6 บ้านบุ่งแคน


ทีมปรับภูมิทัศน์เทศบาลตำบลฟากห้วยดำเนินการตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่หมู่ 6 บ้านบุ่งแคน ที่มีความเสี่ยงต่อการโค่นล้มใส่บ้านเรือนในช่วงฤดูมรสุมที่จะถึงในปีนี้ เนื่องจากต้นไม้อยู่ติดกับแนวสายไฟฟ้ามากเกินไป ทางเทศบาลฯได้รับการสนับสนับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอรัญประเทศ หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในเขตพื้นที่ดำเนินการ ในครั้งนี้เป็นการตัดต้นไม้ขนาดความสูง 30 เมตร และต้นไม้ขนาดเล็กอีกหลายจุด เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดจากเหตุวาตภัย

2024-05-13
2024-04-17
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-18
2023-10-05
2023-08-31
2023-07-06
2023-06-26