เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 


ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19


วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

นายวินัย โตเจริญ นายอำเภออรัญประเทศ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 พร้อมกับ นายอดุลย์ หาญชิงชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ 
โดยสาธารณะสุขอำเภออรัญประเทศ ขอความร่วมมือเทศบาลตำบลฟากห้วยเรื่องการจัดสถานที่ นายอุเทน พิมพิสาร จึงสั่งให้ดำเนินการจัดสถานที่และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-06-26
2024-06-18
2024-06-12
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-13
2024-04-17