เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมตรวจเยี่ยมผู้ป่วย


นายวินัย โตเจริญ นายอำเภออรัญประเทศ นายอดุลย์ หาญชิงชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ และเหล่ากาชาดจังหวัด ตรวจเยียมผู้ป่วยในโครงการ พว.สว ที่บ้านกุดแต้ หมู่ 4 ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ โดยมีนายอุเทน พิมพิสาร นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย ร่วมต้อนรับ

2024-05-13
2024-04-17
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-18
2023-10-05
2023-08-31
2023-07-06
2023-06-26