เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 


วันที่ 19 มีนาคม 2567 โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี


วันที่ 19 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลฟากห้วย ได้เข้าร่วมโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

2024-05-13
2024-04-17
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-18
2023-10-05
2023-08-31
2023-07-06
2023-06-26