เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
 


กิจกรรมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลฟากห้วย


วันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมนิมานรดี ร่วมต้อนรับนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลฟากห้วย
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-12
2022-04-19
2022-03-15
2022-01-24
2022-01-14
2022-01-13
2022-01-11
2022-01-10