เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
 


กิจกรรมประชุมพนักงานประจำเดือน มกราคม 2565


ประชุมพนักงานประจำเดือน มกราคม 2565

--------------------------------------------------------------------------

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมทราวดี เทศบาลตำบลฟากห้วย นายอุเทน พิมพิสาร นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลตำบลฟากห้วยร่วมประชุมเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านบริการประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้

2022-07-27
2022-07-26
2022-07-12
2022-04-19
2022-03-15
2022-01-24
2022-01-14
2022-01-13
2022-01-11
2022-01-10