เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
 


กิจกรรมตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่หมู่ 6 บ้านบุ่งแคน


ทีมปรับภูมิทัศน์เทศบาลตำบลฟากห้วยดำเนินการตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่หมู่ 6 บ้านบุ่งแคน ที่มีความเสี่ยงต่อการโค่นล้มใส่บ้านเรือนในช่วงฤดูมรสุมที่จะถึงในปีนี้
เนื่องจากต้นไม้อยู่ติดกับแนวสายไฟฟ้ามากเกินไป ทางเทศบาลฯได้รับการสนับสนับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอรัญประเทศ หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในเขตพื้นที่ดำเนินการ
ในครั้งนี้เป็นการตัดต้นไม้ขนาดความสูง 30 เมตร และต้นไม้ขนาดเล็กอีกหลายจุด เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดจากเหตุวาตภัย

2023-03-18
2023-02-03
2023-01-13
2023-01-12
2023-01-12
2023-01-12
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-12
2022-04-19