เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
< กำลังปรับปรุง>
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นางสาวอัสนียาภรณ์ จอมเกาะ  
  นางสาวอัสนียาภรณ์ จอมเกาะ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
 
  โทรศัพท์ :
 
 
   
  ว่าง
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
     
   

นางสาวอัสนียาภรณ์ จอมเกาะ   ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   จ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
     
 
 
 
นายนิคม แสงอ่อน
  ว่าง
คนงาน   คนงาน
โทรศัพท์ : 0962148429