เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]74
2 ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]80
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]64
4 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ 3 เม.ย. 2566 ]70
5 คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 3 เม.ย. 2566 ]69
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 3 เม.ย. 2566 ]74
7 การรายงานผลการประเมินจริยธรรม [ 3 เม.ย. 2566 ]59
8 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลฟากห้วย [ 30 ก.ย. 2564 ]177
9 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เทศบาลตำบลฟากห้วย จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]174