เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]12
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลฟากห้วย รอบ 12 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]20
3 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 [ 29 เม.ย. 2565 ]143
4 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต [ 29 เม.ย. 2565 ]135
5 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต มิติที่ 2 [ 29 เม.ย. 2565 ]131
6 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต มิติที่ 1 [ 29 เม.ย. 2565 ]140
7 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต มิติที่ 4 [ 29 เม.ย. 2565 ]136
8 ประกาศเทศบาลตำบลฟากห้วยเรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 20 เม.ย. 2565 ]145
9 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 20 เม.ย. 2565 ]137
10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 20 เม.ย. 2565 ]128
 
หน้า 1|2