เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 
O15 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสั่งจ้าง จัดพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2567 ]4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสั่งซื้อ จัดพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2567 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสั่งจ้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขเครื่อง 416-52-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2567 ]4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2567 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากดรคพิษสุนัขบ้า [ 2 พ.ค. 2567 ]9
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้น จำนวน 4 คัน สำหรับโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ [ 1 พ.ค. 2567 ]8
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร สมุดและปากกา เพื่อใช้ในการฝึกอบรมสำหรับโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]8
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสั่งจ้าง วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2567 ]4
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำหน้าอาคารปัญญารัตน์ (อาคารอนุบาล) โรงเรียนบ้านฟากห้วย [ 24 เม.ย. 2567 ]8
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ หมายยเลขทะเบียน 81-0866 สก) [ 24 เม.ย. 2567 ]8
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8463 สก) [ 9 เม.ย. 2567 ]8
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8463 สก) [ 9 เม.ย. 2567 ]11
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตฆ 8567 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 007-67-0001 [ 9 เม.ย. 2567 ]9
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]9
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสั่งจ้างวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]12
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567) [ 3 เม.ย. 2567 ]16
17 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลฟากห้วย [ 26 มี.ค. 2567 ]16
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกองช่าง [ 20 มี.ค. 2567 ]13
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกองช่าง [ 20 มี.ค. 2567 ]9
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักปลัด [ 20 มี.ค. 2567 ]9
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักปลัด [ 20 มี.ค. 2567 ]8
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักปลัด [ 20 มี.ค. 2567 ]7
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอยรัชตะวิถี 1 (บ้านจ่าพิชัย) หมู่ที่ 9 [ 13 มี.ค. 2567 ]9
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอยรัชตะวิถี 1 (บ้านจ่าพิชัย) หมู่ที่ 9 [ 12 มี.ค. 2567 ]11
25 จัดซื้อน้ำดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2567 ]9
26 สั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2567 ]7
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขครุภัณฑ์ 002-56-0002 [ 7 มี.ค. 2567 ]9
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]9
29 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]9
30 โครงการการจัดจ้างตามกิจกรรม โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]8
31 สั่งจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2567 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]9
32 สั่งจ้างเหมา ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-62-0026 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]7
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟประดับรอบบริเวณอาคาร ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]17
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประดับธงชาติร่วมกับะงอักษรพระปรมาภิไทย ว.ป.ร. ในบริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]7
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8463 สก) [ 21 ก.พ. 2567 ]7
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,10 ตำบลฟากห้วย [ 20 ก.พ. 2567 ]8
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera TASKalfa 3212i) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]9
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2567 จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]8
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสั่งจ้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขเครื่อง 4-16-63-0056 กองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]14
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้าย รัชตะวิถี ซอย 7 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]15
 
หน้า 1|2|3|4