เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 6 เม.ย. 2565 ]126
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]127
3 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]127
4 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]135
5 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]135
6 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]135
7 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]118
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 7 ต.ค. 2564 ]132
9 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]180