เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ)


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง