เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ)


ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง