เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ)


ประชาสัมพันธ์การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจุัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจุัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง