เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
สรุปงานร้องเรียน/ร้องทุกข์


สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ