เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ