เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งเทศบาลตำบลฟากห้วย เรื่อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์เบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งเทศบาลตำบลฟากห้วย เรื่อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์เบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ