เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลฟากห้วย เรื่องรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลฟากห้วย เรื่องรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ