เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ