เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศขยายกำหนดและดำเนินการจัดเก็บภาษีและสิงปลูกสร้าง(ครัั้งที่2) ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : ประกาศขยายกำหนดและดำเนินการจัดเก็บภาษีและสิงปลูกสร้าง(ครัั้งที่2) ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ