เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ