เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะเชิงเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สวนอินทร์นฤมิต โดยก่อสร้างแพที่พัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะเชิงเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สวนอินทร์นฤมิต โดยก่อสร้างแพที่พัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ