เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมและมอบอาหารและน้ำดื่ม


ายอุเทน พิมพิสาร นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมและมอบอาหารและน้ำดื่มร่วมกับนายกมล คติกำจร ส.อบจ. สระแก้ว ที่บ้านฟากห้วยหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ได้รับผลกระทบ โดยพื้นที่หมู่ 9 สมศรี อ่อนน้อม และ ภารุณี บุญอุดหนุน ได้ร่วมกันนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับชาวบ้าน 55 หลังคาเรือนที่อยู่บริเวณริมห้วยพรมโหด
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-12
2022-04-19
2022-03-15
2022-01-24
2022-01-14
2022-01-13
2022-01-11
2022-01-10