เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]28
2 ประกาศเทศบาลตำบลฟากห้วย เรื่อง การจัดตั้งชุมชน [ 25 ต.ค. 2566 ]99
3 ประกาศเทศบาลฟากห้วย จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 24 ต.ค. 2566 ]41
4 คำสั่งเทศบาลตำบลฟากห้วย เรื่อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์เบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 24 ต.ค. 2566 ]44
5 ประกาศราย ชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ต.ค. 2566 ]135
6 ประกาศ มาตรา 10 พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ต.ค. 2566 ]59
7 คำสั่ง มาตรา 16 พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ต.ค. 2566 ]58
8 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน [ 3 ต.ค. 2566 ]56
9 การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]58
10 การรับยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2566 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7