hacked by TurkHackTeam Anka - UnderGround - Turan -Dirilis Timleri 18 March operationกุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

"ลอยกระทง โจงกระเบน" 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง 
     
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ 
     
ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางทองงาม โกรัตนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภ...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านตลาดควาย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
โครงการขุดลอกคลองสายบ้านบางหักถึงบ้านหนองฝาแฝด หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวั...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมไหล่ถนนและซ่อมแซมผิวจราจร ถนนสายบ้านหนองอ้อใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะลอย อำเภอพา...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการ...     จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น...     จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น...     จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น...     จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น...     จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านนาเหล่าประชาสรรค์ ตำบลฟากห้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านนาเหล่าประชาสรรค์ ตำบลฟากห้วย
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ซอยรัชตะวิถี 10) ตำบลฟากห้วย
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ซอยรัชตะวิถี 10)
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพัฒนาการปลายคลอง
   ประกาศประกวดราคาปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาการปลายคลอง
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปาระบบผิวดิน หมู่ที่ 2,3 ต.บางตลาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding
   ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 8 บ้านเมืองดู่ ตำบลเมืองฝาง
   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านนาเหล่าประชาสรรค์ ตำบลฟากห้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านนาเหล่าประชาสรรค์ ตำบลฟากห้วย
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8 บ้านเมืองดู่ ตำบลเมืองฝาง
   ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ม.7 บ้านโคกปูน ตำบลเมืองฝาง
   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.144-08 สายบ้านเมืองดู่-บ้านเม
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ซอยรัชตะวิถี 10) ตำบลฟากห้วย
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
"ลอยกระทง โจงกระเบน" 2557 ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิธีการทางศาสนพิธีเบื้องต้น   ...
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ...
พัฒนาคลองพรหมโหด ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


 
นายสมาน บูชารัตนชัย
นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย
 
นายศักดิ์พัต เนียมรินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.233.221.149
คุณเข้าชมลำดับที่ 924,531 
เทศบาลตำบลฟากห้วย
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Tel : 037-247341  Fax : 037-247341
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.