hacked by TurkHackTeam Anka - UnderGround - Turan -Dirilis Timleri 18 March operationธันวาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 10 ธันวาคม 2562


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

"ลอยกระทง โจงกระเบน" 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตำบลฟากห้วย 
     
ประกาศเทศบาลตำบลฟากห้วย เรื่องรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภ...     จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต...     จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 115 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านไทรทม ตำบลสระทอง อำเภอห...     จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ....     จำนวนผู้เข้าชม 127 ครั้ง
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562...     จำนวนผู้เข้าชม 83 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะ โครงการต่อเติม - ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง อำเภอหนอ...     จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติม - ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ตำบลสระ...     จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติม - ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ตำบลสระ...     จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเทวาธิราช6-อุดมเดช5) หมู่ที่ 8 ตำบลฟากห้วย
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายเทวาธิราช6-อุดมเดช5) ตำบลฟา่กห้วย
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
   ประกาศเทศบาลตำบลฟากห้วย เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1 บ้านเมืองฝาง ตำบลเมืองฝาง
   ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1 บ้านเมืองฝาง ตำบลเมืองฝาง
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1 บ้านเมืองฝาง ตำบลเมืองฝาง
   ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.15
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเทวาธิราช6-อุดมเดช5) หมู่ที่ 8 ตำบลฟากห้วย
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.วังกระแจะ
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายเทวาธิราช6-อุดมเดช5) ตำบลฟา่กห้วย
   ประกาศจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.15 บ้านเมืองฝางเจริญเมือง ตำบลเมืองฝาง
   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 15 บ้านเมืองฝางเจริญเมือง ต.เมืองฝาง
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
"ลอยกระทง โจงกระเบน" 2557 ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิธีการทางศาสนพิธีเบื้องต้น   ...
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ...
พัฒนาคลองพรหมโหด ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


 
นายสมาน บูชารัตนชัย
นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย
 
นายศักดิ์พัต เนียมรินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 35.172.217.40
คุณเข้าชมลำดับที่ 802,764 
เทศบาลตำบลฟากห้วย
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Tel : 037-247341  Fax : 037-247341
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.