เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
ผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ 29 ต.ค. 2564 ]239
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อวถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]240
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (2 เมษายน 2563 - 30 กันยายน2563) [ 14 ต.ค. 2563 ]248
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (1 จุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 10 เม.ย. 2563 ]249