เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]209
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]217
3 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2564 ]219
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 1 ต.ค. 2564 ]182
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล [ 1 ต.ค. 2564 ]197
6 มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย [ 1 ต.ค. 2564 ]198