เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
< กำลังปรับปรุง>
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565
 
สำนักงานเทศบาล


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

เทศบาลตำบลฟากห้วย

191 หมู่ที่ 7 ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 17120

โทรศัพท์  0-3724-7341  โทรสาร 0-3724-7341

E- mail : saraban@faghuay.go.th

WebSite :  WWW.FAGHUAY.GO.TH