เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 4) [ 5 มี.ค. 2562 ]128
22 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (คตง.) [ 15 ต.ค. 2561 ]128
23 ประชาสัมพันธ์การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจุัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่2) [ 1 ต.ค. 2561 ]138
24 ประชาสัมพันธ์การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจุัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่1) [ 28 ก.ย. 2561 ]145
25 ประกาศเทศบาลตำบลฟากห้วย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]139
26 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]132
27 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) ปีงบประมาณ 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]134
28 ประกาศเทศบาลตำบลฟากห้วย เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]129
29 ประกาศเทศบาลตำบลฟากห้วย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงปบระมาณ 2560 [ 15 ต.ค. 2559 ]136
 
|1|2หน้า 3