เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ ทต.ฟากห้วย พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 28 ก.ย. 2566 ]31
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ ทต.ฟากห้วย พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 28 ก.ย. 2566 ]30
3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]89
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลฟากห้วย รอบ 12 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]99
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 2 ก.พ. 2566 ]29
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2556 [ 3 พ.ย. 2565 ]26
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2556 [ 3 พ.ย. 2565 ]29
8 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 [ 29 เม.ย. 2565 ]219
9 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต [ 29 เม.ย. 2565 ]202
10 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต มิติที่ 2 [ 29 เม.ย. 2565 ]196
 
หน้า 1|2