เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ