เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย


รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    เอกสารประกอบ : รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ