เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25670) [ 6 มี.ค. 2567 ]19
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข/เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 1 ต.ค. 2564 ]20
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 1 ต.ค. 2564 ]14
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข/เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 1 ต.ค. 2564 ]15
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข/เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 1 ต.ค. 2564 ]24
6 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 1 ม.ค. 2561 ]21